EΥΡΟΣ
Ε  Υ  Ρ  Υ  Β  Ι  Α  Δ  Η  Σ
 αρχική σελίδα  βιογραφικό  βιβλιογραφία εκθέσεις  ζωγραφική  σχέδια  assemblages - κατασκευές - εγκαταστάσεις
φωτογραφία 
  θέατρο    κείμενα & δημοσιεύσεις    συλλογή καλλιτέχνη   'four lanterns' hotel    σύνδεσμοι    επαφή
. .
. .

    Ξενοδοχείο 'Τέσσερα Φανάρια' 1949 - 2005

Τα πάρτι
     

 

..
.
         
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
   
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
     
       
       
         
         
  Γ. Εγγλέζος   Γ. Εγγλέζος Γ. Εγγλέζος

 

©  Εύρος Ευρυβιάδης - Όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται