EΥΡΟΣ
Ε  Υ  Ρ  Υ  Β  Ι  Α  Δ  Η  Σ

αρχική σελίδα
βιογραφικό
βιβλιογραφία
εκθέσεις
ζωγραφική
σχέδια
assemblages κατασκευές εγκαταστάσεις
φωτογραφία
θέατρο
κείμενα & δημοσιεύσεις
συλλογή καλλιτέχνη
'four lanterns' hotel

σύνδεσμοι
επικοινωνία

   

©  Εύρος Ευρυβιάδης
Όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται
 

tumblr page counter
 

Γ ε ν ν ή θ η κ α  κατά την αποικιοκρατία.

Μ ε γ ά λ ω σ α  σε ανεξάρτητο κράτος.

Α ν δ ρ ώ θ η κ α  στην αμέσως μετά τον Mάη του 68 Γαλλία.

Έ ζ η σ α  το πραξικόπημα και την εισβολή.

Δ ο ύ λ ε ψ α  για 30 χρόνια στα σχολεία.

Έ γ ι ν α  τελικά ΕΥΡΟπαίος πολίτης.

Ε ί μ α ι  ο Εύρος και σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μου.