EΥΡΟΣ
Ε  Υ  Ρ  Υ  Β  Ι  Α  Δ  Η  Σ
αρχική σελίδα  βιογραφικό  βιβλιογραφία εκθέσεις  ζωγραφική  σχέδια  assemblages - κατασκευές - εγκαταστάσεις
φωτογραφία 
  θέατρο    κείμενα & δημοσιεύσεις    συλλογή καλλιτέχνη   'four lanterns' hotel    σύνδεσμοι    επαφή
. .
. .

    2011 Γκαλερί ΓΚΛΟΡΙΑ, Λευκωσία / Ατομική Έκθεση.


 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 

©  Evros Evriviades - All Rights Reserved